Korepetycje

Proponujemy kompletne kursy przedmiotowe, doraźne korepetycje lub jednorazowe konsultacje. Głównym celem naszych zajęć jest przygotowanie studenta do egzaminu z gramatyki opisowej lub gramatyki historycznej języka polskiego (często z elementami języka staro-cerkiewno-słowiańskiego). Spotkania odbywają się u nas, w Rudzie Śląskiej lub Czechowicach-Dziedzicach – do wyboru. Lekcji udzielamy również online, za pośrednictwem programu Skype.

Więcej...

Indywidualne analizy tekstów

Przygotowujemy indywidualne analizy tekstów. W zależności od potrzeb zamawiającego mogą one opisywać formy wyrazowe pod względem fonetycznym, fonologicznym, morfologicznym, fleksyjnym, słowotwórczym lub składniowym (gramatyka opisowa) oraz fonetycznym bądź fleksyjnym z uwzględnieniem zjawisk ewolucyjnych, zachodzących w obu płaszczyznach (gramatyka historyczna).

Więcej...

Materiały dydaktyczne

Od kilku lat na potrzeby własne i naszych studentów przygotowujemy różnorodne skrypty i opracowania. W sposób przystępny opisujemy skomplikowane zagadnienia gramatyczne oraz krok po kroku (acz bez zbędnego gawędziarstwa) uczymy umiejętności praktycznych.

Więcej...